Usmifkas repertoire af bulgarsk musik

De sange, Usmifka synger, lægger sig tæt op ad gamle bulgarske sang-traditioner. De fleste af sangene er traditionelle folkeviser, som er arrangeret for 3-8-stemmigt kvindekor, mens enkelte er nyere kompositioner, som på én gang trækker tydelige tråde til traditionen og henter en del af sit tonesprog i moderne kompositionsmusik.


Bulgarsk sang er karakteriseret ved en hel unik stemmebrug og vokalteknik; en nonvibrato, åben metallisk klang, ornamenter, tætte og specielle stemmeføringer samt skæve og skiftende taktarter.

 

Det bulgarske a cappella kor har rødder i en århundredgammel folkemusiktradition, men har i løbet af de seneste 50 år været igennem en rivende udvikling og fornyelse, hvor moderne komponister har taget udgangspunkt i ældre materiale og ud fra dette skabt ny musik.